Skipperhusets historie

Hack Kampmann Wikipedia
Hack Kampmann Wikipedia

Næssundfærgens historie kan føres tilbage til år 1585 hvor man har de første skriftlige beviser for færgedrift over Næssund.
Men det er langt senere der kommer en kommerciel drift og der bliver bygget og oprettet kro, samt beboelse til personalet som er ansat af postdirektoratet.

I år 1919 bliver de nuværende huse bygget.
Det er arkitekt Kampmann som har tegnet husene Næssundvej 520-522.
Skipperhuset nr. 520 var beregnet som bolig til føreren/overfartslederen, med hans familie.

Arkitekt Hack Kampmann var en kendt og brugt kapacitet, når det drejede sig om byggeri for staten. Han har bl.a. tegnet Politigården i København, Århus Teater m.m. Han var i mange år anerkendt og respekteret som lærer på Århus Arkitektskole.
Skipperhuset har været i statens eje til år 1980, hvorefter det ophørte med at være tjenestebolig og blev solgt i fri handel.
Vi overtog huset i år 1997, vi blev betaget af den skønne natur og den vidunderlige placering huset har, så tæt på fjorden.
Husets historie og konstruktion, indretning var selvfølgelig også en vigtig faktor til at her ville vi bo.